Groots fan van de kamado BBQ • WBQA Certified Judge • Experimenteur